Jaarthema schooljaar 2019-2020: ‘Hand in hand’

Dit jaar werd ‘Hand in hand’ gekozen als jaarthema. We slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt op onze school! We komen regelmatig samen in onze zaal om hier aandacht aan te schenken en zingen  samen met onze mascotte Snuffel  uit volle borst ons jaarthemalied ” Handen vol hoop”. Hier zetten we telkens een andere uitdrukking rond handen in de kijker.

Sponsortocht en Kerstcafé

Wij organiseren een sponsortocht met alle kinderen van onze school ten voordele van de Warmste Week. Wij willen hier alle kinderen met een ernstige ziekte steunen die via Bednet les moeten volgen. Steunen jullie onze kinderen door per km een bedrag te sponsoren? Wij nemen daarnaast deel aan het Kerstcafé dat doorgaat op vrijdag 13 december 2019 om 18.00uur in de Griffel. Daar zingen we met de leerkrachten en kinderen van onze school enkele sfeervolle liederen! Komen jullie luisteren? Dat zou fijn zijn!

Gouden Verkeer op School-medaille

De Vrije Basisschool Ouwegem uit Ouwegem werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.