Bijdrageregeling ouders

Basisonderwijs 3 moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Aan ouders die hun kind in een basisschool
inschrijven, mag geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Het is niet aanvaardbaar dat
ouders omwille van hun krappe financiële situatie hun zoon of dochter niet naar de school van hun keuze
kunnen laten gaan. Daarom voorziet de overheid jaarlijks 45 euro per leerling extra werkingstoelagen om
in combinatie met een maximumfactuur de kosteloosheid van het basisonderwijs zo veel mogelijk te
realiseren. Toch is het onrealistisch om een 100% financiering van het basisonderwijs te verwachten .
Het Mozaïekdecreet legt de schoolbesturen op dat ze via het schoolreglement de ouders een lijst van de
bijdragen moeten bezorgen.


 

bijdrageregeling van de ouders voor het schooljaar 2018-2019

Comments are closed