Schoolbrochure

Welkom

1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE SCHOOL

2. DE STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL
2.1. Naam
2.2. Schoolbestuur
2.3. Personeel
2.4. L.O.C.
2.5. Schoolraad
2.6. Creakindo
2.7. Vriendenwerkgroep
2.8. Scholengemeenschap
2.9. Oudercomité
2.10. Vrijwilligers

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING
3.1. Begeleiding vanuit het Vrij onderwijs
3.2. Extra professionele ondersteuning en begeleiding
3.3. Nuttige adressen
3.4. CLB-begeleiding
3.5. Revalidatie/logopedie

4. HET SYSTEEM VAN EVALUEREN EN RAPPORTEREN
4.1. Het rapport
4.2. Rapportering en evaluering door contacten tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB.

5. VOORZIENINGEN VOOR LEERBEDREIGDE KINDEREN
5.1. Het kindvolgsysteem
5.2. Verwijzing naar logopedist, kinesist, revalidatie, GON-begeleiding en BO
5.3. Ambulante leerkracht
5.4. Leerkracht SES/GOK en zorgverbreding

6. HET SCHOOLREGLEMENT
6.1.Wettelijke verplichtingen
6.1.1. Inschrijvingsbeleid
6.1.2. Schoolafwezigheden
6.1.3. Orde- en tuchtmaatregelen
6.1.4. Schoolveranderingen
6.1.5. Zittenblijven
6.1.6. Getuigschrift
6.1.7. Engagementsverklaring
6.1.8. Echtscheidingen
6.1.9. Thuisonderwijs
6.1.10. Wet op privacy
6.1.11. Gewond raken en ziek worden op school
6.1.12. Verzekeringen
6.1.13. Medicatiebeleid
6.1.14. Rookverbod
6.1.15. Gezondheidsbeleid
6.1.16. Reclame- en sponsorbeleid van de school
6.1.17. Bijdrageregeling van de ouders
6.1.18. Preventie en welzijn
6.1.19. Klachtenregeling

6.2.Organisatorische en pedagogische afspraken
6.2.1. Dagindeling
6.2.2. Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht
6.2.3. Buitenschoolse opvang
6.2.4. Huiswerkbeleid en huiswerktoezicht
6.2.5. Leerlingenvervoer
6.2.6. Middagmalen
6.2.7. Drankjes
6.2.8. Tijdschriften
6.2.9. Sport op school
6.2.10. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)
6.2.11. Brandveiligheid
6.2.12. Verkeersveiligheid
6.2.13. Gezonde gewoontes
6.2.14. Organisatie van allerhande activiteiten

6.3. Leefregels
6.3.1. Algemene leefregels
6.3.2. Rijen
6.3.3. Opvanggebruikers
6.3.4. Huiswerktoezichtgebruikers
6.3.5. Fietsers
6.3.6. Busgebruikers
6.3.7. Refter
6.3.8. De speeltijden

Bijlage 1: Bijdrageregeling van de ouders

Comments are closed